image_110.jpg
LatvianRussian (CIS)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

CV GARĀ VERSIJA

Curriculum vitae

  1. Vispārīgās ziņas

Personīgie dati

Vārds, uzvārds

Dr. paed. Edgars Kramiņš

Tālrunis

26562579 – mob.

E-pasta adrese

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Sasniegumi izglītībā

2002. - 2004.

LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts

Pedagoģijas doktorantūras programma

2000. - 2001.

LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts

Pedagoģijas akadēmiskās studiju programma

Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā

1996. - 2000.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola

Pedagoģijas akadēmiskā studiju programma

Izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā

1996. - 2000.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola

Pedagoģijas profesionālā studiju programma

Mūzikas skolotāja un vokālā pedagoga kvalifikācija

1995. - 1996.

Dānijas Starpkultūru vadības institūts

Lektora kvalifikācija

1994. - 1995.

Nīderlandes ROI institūts

5 semināru cikla (160 stundu) apmācības programma “Sabiedrības administrēšana un valsts dienests.”

1985. - 1991.

Krievijas Teātra mākslas akadēmija

Muzikālo teātru fakultāte, Režijas nodaļa

Muzikālā teātra, estrādes un masu pasākuma režisors

1980. - 1983.

Rīgas 20. Vidusskola

Kinoražošanas pamatu apmācības klase

1971. - 1980.

Emīla Dārziņa speciālā mūzikas vidusskola

Zēnu kora klase


Darba un profesionālā pieredze

2013.

Televīzijas šovs „Jauno talantu fabrika”

Vokālais pedagogs

Kopš 2011.

Sabiedriski pedagoģiskā mēnešraksta „Audzinātājs”

Redakcijas padomes priekšsēdētājs un zinātniskais redaktors

Kopš 2009.

Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības

Priekšsēdētājs

Kopš 2003.

Kultūrizglītības un mākslas centrs „Kāpnes”

Klasiskās un mūsdienu vokālās mākslas studija „Harmonija” vadītājs

2011.- 2012.

Televīzijas šovs „O kartes skatuve”

Vokālais konsultants un pedagogs

1995. – 2012.

Latvijas augstskolas un Pieaugušo izglītības centri

Lektors (Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Rīgas Stradiņa Universitāte, Biznesa augstskola “Turība”, Latvijas Policijas akadēmija, Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, Grāmatvedības un finansu koledža, Sieviešu tiesību institūts, Latvijas Pašvaldību mācību centrs, Latvijas Pašvaldību savienības Konsultāciju centrs, Mācību centrs „Arcus”, “Latvijas Krājbankas” mācību centrs u.c.)

Sekmēju topošo speciālistu zināšanu apguvi mākslas pedagoģijas, komunikāciju, kultūrsocioloģijas un sabiedrisko attiecību jomā, iemaņu veidošanos sevis izzināšanai, saskarsmei, prezentāciju organizēšanai un vadīšanai, preses sekretāra pienākumu veikšanai, kā arī personīgā stila, runas un kustību kultūras apguvē. Prieku sagādā pedagoģiskais darbs ar topošajiem kolēģiem un gandarījumu sniedz manas darbības augstais reitings studentu aptaujās.

1998.- 2009.

Latvijas Pašvaldību savienības Konsultāciju centrs

Konsultants kultūrpolitikas jautājumos, mācības kursu programmu vadītājs un lektors

2006. - 2007.

Sējas novada Mūzikas un mākslas skola

Direktors

2004. - 2005.

Tūrisma aģentūra Kolumbs

Personālsastāva vadītājs

2001. - 2003.

Latvijas Televīzija

Valodas un runas konsultants

2001.

Biznesa augstskola Turība

Sabiedrisko attiecību speciālists

2000. - 2001

Rīgas pilsētas Skolu valdes Centra rajona nodaļa

Speciālists interešu izglītības jautājumos

1991. - 2001

Muzikālo teātru aktieru skola

Direktora vietnieks mācību darbā, aktiermeistarības, skatuves kustības un vokālais pedagogs

1995. - 1999.

Latvijas Pašvaldību mācību centrs

Kultūras darbinieku apmācību programmas vadītājs un lektors

1989. - 1999.

Rīgas Muzikāli poētiskais teātris

Mākslinieciskais vadītājs

1988. - 1989.

Latvijas Nacionālā opera

Režisors

1981. - 1982.

Rīgas Kinostudija

Režisora asistents

Projektu un normatīvo dokumentu izstrādes vadība

2006. - 2008.

Akadēmisko programmu aģentūra

Izglītības projektu eksperts

1999.

Jūrmalas pilsētas dome

Jūrmalas pilsētas Kultūras koncepcijas izstrādes grupas vadītājs

1998.

Dundagas pagasta padome

Dundagas pagasta Izglītības, kultūras un sporta koncepcijas darba grupas konsultants

Līdzdalība sabiedriskajās organizācijās

Kopš 2009.

Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības priekšsēdētājs

Kopš 2008.

European Voice Teachers Association (EVTA) biedrs

Kopš 2008.

Bund Österreichischer Gesangspädagogen (BÖG) Mitglieder

Kopš 2007.

Teātra darbinieku savienības biedrs

Kopš 2002.

Aleksandra Čaka biedrības biedrs

Kopš 1999.

Kultūrizglītības un mākslas centra „Kāpnes” valdes priekšsēdētājs

2009. - 2012.

Latvijas Dziedāšanas skolotāju asociācijas (LDSA) biedrs

2009.

Latvijas Skolotāju kongresa valdes priekšsēdētājs

Profesionālā un personīgā attīstība

2011.

Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība

10 stundu pedagogu profesionālās pilnveides kurss: “Izdegšanas draudu mazināšanas iespējas ar mākslas terapijas metodēm pedagoģiskā darbā”

2010.

Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība

36 stundu pedagogu profesionālās pilnveides kurss: “Pasaules uzskata nozīme audzināšanā”

2009.

Innovationszentrum Universität Wien

56 stundu (4 ECTS) vācu valodas kursi „Mitelstufe 1”

2008.

Innovationszentrum Universität Wien

56 stundu (4 ECTS) vācu valodas kursi „Grundstufe 4”

2007. - 2008.

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

Bibliotēkas un pedagoģiskā procesa vērojuma prakse ES izglītības programmas Socrates projekta "Mode- mobilitāte un Eiropas dimensija" ietvaros Dziedāšanas un muzikālā teātra institūtā (Institut für Gesang und Musiktheater) un Dziedāšana mūzikas pedagoģijā institūtā (Institut Gesang in der Musikpädagogik).

2007.

Innovationszentrum Universität Wien

110 stundu (8 ECTS) vācu valodas kursi „Grundstufe 2” und „Grundstufe 3”

Goethe – Institut Riga

60 stundu vācu valodas kursi „Stufe A2.2.”

2006.

Valsts Kultūrizglītības centrs

6 stundu seminārs “Mūzikas pedagoģijas psiholoģiskie pamati”

2002. - 2003.

Autoskola Mustangs

132 stundu autovadītāja apmācības kurss

2001.

Biznesa augstskola Turība

12 stundu datorapmācību kurss: “Programma Outlook”

1998.

Latvijas Pašvaldību mācību centrs

18 stundu datorapmācību kurss: “Programma Excel”

1998.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola

16 stundu seminārs “Improvizācijas iemaņu veidošana klavierspēles mācīšanā.”

Citas prasmes

Valodas: latviešu – dzimtā, krievu, vācu, angļu.

Datorlietotāja: MS Windows (Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer, Acces) lietotāja līmenī.

Autovadītāja: B kategorija.

Intereses, vaļasprieki

slēpošana, peldēšana, dārzkopība, mūzika, ceļošana.
  1. Zinātniskā darbība

Piedalīšanās semināros un konferencēs

2012.

European Voice Teachers Association (EVTA)

The International Congress of Voice Teachers (Eurovox 2012), Munich, Deutschland

Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība, Rīga

Konference “Pedagoga personība Latvijas sabiedrībā”, Rīga

Referāts. Ziņojums.

2011.

Latvijas Universitāte, Rīga

Aleksandra Čaka 110. dzimšanas dienai veltīta zinātniska konference.

2011.

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

Institut Gesang in der Musikpädagogik

16. Wiener gesangswissenschaftliche tagungen „Internacionaler Tag der Stimme – Sprung in die Karriere”

2011.

Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība, Rīga

Konference “Uz vērtībām orientēta pasaules uzskata nozīme izglītības sistēmas veidošanai mūsdienu Latvijā”

Referāts.

2010.

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

Institut Gesang in der Musikpädagogik

15. Wiener gesangswissenschaftliche tagungen „Kunstgesang – Sprung in die Karriere”

2010.

Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība, Rīga

Konference “Latvijas cilvēks izglītības telpā un laikā”

Referāts.

2009.

European Voice Teachers Association (EVTA)

The International Congress of Voice (ICVT 7) Teachers, Folies Bergere Paris

2009.

Latvijas Skolotāju 14. Kongress “Izglītība un audzināšana Latvijas sabiedrībai”, Rīga

Referāts.

2008.

Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Rīga

XIII Starptautiskā kreativitātes konference “Kreatoloģija kā kreativitātes kompleksā izpēte”

Referāts.

2008.

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

Institut Gesang in der Musikpädagogik

12. Wiener gesangswissenschaftliche Tagungen „Nationale Gesangsschulen und ihr Einfluss auf die moderne Gesangspädagogik”

Referāts.

2007.

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

Institut Gesang in der Musikpädagogik

11. Wiener gesangswissenschaftliche tagungen „Von großen Gesangslehrenden und stimmtechnischen „Tricks“: Alte und neue Wege der Gesangsausbildung”

EECERA, Prāga

17. Starptautiskā konference “L.Vigotska ideju pētījumi: pārsniedzot robežas”

Referāts un publikācija.

2006.

Rīgas Menedžeru Skola, Rīga

9.  Starptautiskā konference “Revīzija, Nodokļi un Grāmatvedība 2006”

Referāts un publikācija.

Grāmatvedības un finansu koledža, Rīga

Konference “Grāmatvedība un ekonomika teorijā un praksē”

2004.

Rīgas Stradiņa Universitāte, Rīga

Starptautiskā konference “Sociālo zinātņu attīstība Eiropas Savienības paplašināšanās kontekstā: no vīzijām uz realitāti”

Referāts un publikācija.

Association for Teacher Education in Europe; University of Tartu, Estonia

International conference “European added value in teacher education: The role of teacher as promoters of basic skills acquisition and facilitators of learning The role of teacher as promoters of basic skills acquisition and facilitators of learning”

Report and article

Latvijas Universitāte, Rīga

Konference “Laikmets un skolotāja personība”

2003.

Ventspils Augstskola, Ventspils

Starptautiskā konference “Valoda starpkultūru komunikācijā”

Referāts un publikācija

Association for Teacher Education in Europe; University of Latvia

International Conference “Changing education in a changing society: Teachers, Students and Pupils in a learning Society”

Report and article

2001.

LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, Rīga

Konference “Laikmets un skolotāja personība”

Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Rīga

Starptautiskā konference “Konflikta teorija un prakse multikulturālā sabiedrībā”

Referāts un publikācija.

Biznesa augstskola “Turība”, Rīga

Starptautiskā konference “Ekonomisko un sociālo attiecību transformācija”

Referāts un publikācija.

Universität Leipzig, Deutschland

Der Fachtagung fűr Lehrkräfte Lehramtsanwärter “Europa- unsere Zukunft: Bildung, Politik un gesellschaft in Letland un Deutschland- Entwicklung in Ost und West”

1999.

Latvijas kultūras ministrija, Igates pils, Latvija

Latvijas- Zviedrijas kultūras administratoru konference “Reģionālās kultūras attīstība”

Publikācijas

2012.

Izaicinājumi citas izglītības politikas īstenošanai // Audzinātājs / zin. red.: Edgars Kramiņš. – ISSN 1691 – 6964. – Nr. 174 (6. 2012.), 4. – 9. lpp., att., sh.

Tēlainās izpratnes pilnveidošanās mākslas priekšmetu apguvē / Edgars Kramiņš, Baiba Talce // Audzinātājs / zin. red.: Edgars Kramiņš. – ISSN 1691 – 6964. – Nr. 174 (6. 2012.), 18. – 22. lpp., att.

Izglītība kā nacionāla bagātība // Audzinātājs / zin. red.: Edgars Kramiņš. – ISSN 1691 – 6964. – Nr. 173 (5. 2012.), 7. – 13. lpp., att., sh.

Erna Puknas – Traviņa: pedagoģijai atdotais mūžs // Audzinātājs / atb. red.: Anna Rancāne. – ISSN 1691 – 6964. – Nr. 172 (4. 2012.), 38. – 40. lpp., att.

Personības jēdziena izpratne mūsdienu izglītības sistēmā // Audzinātājs / atb. red.: Anna Rancāne. – ISSN 1691 – 6964. – Nr. 170 (2. 2012.), 10. – 15. lpp., att., tab.

Etniskā kultūra kā nacionālās izglītības garants // Audzinātājs / atb. red.: Anna Rancāne. – ISSN 1691 – 6964. – Nr. 169 (1. 2012.), 15. – 17. lpp., att., tab.

Nāc un piedalies! // Audzinātājs / atb. red.: Anna Rancāne. – ISSN 1691 – 6964. – Nr. 169 (1. 2012.), 34. – 40. lpp., att., tab.

2011.

Godināsim labākos skolotājus // Audzinātājs / atb. red.: Anna Rancāne. – ISSN 1691 – 6964. – Nr. 168 (1. 2011.), 36. – 38. lpp.

Nacionālas izglītības sistēmas kultūrfilozofiskais skatījums / Edgars Kramiņš // Uz vērtībām orientēta pasaules uzskata nozīme izglītības sistēmas veidošanai mūsdienu Latvijā / sast.: Edgars Kramiņš. – Rīga: Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība, 2011. – www.lnss.lv

2010.

Par kultūras ministra pirmsvēlēšanu solījumiem / Edgars Kramiņš // Izglītība un Kultūra / galv. red.: Violeta Brenčeva. – ISSN 1407–4030. – Nr. 41 (2010., 28. oktobris), 9. lpp.

Pamatnostādnes izglītības sistēmas sakārtošanai / Edgars Kramiņš // Izglītība un Kultūra / galv. red.: Violeta Brenčeva. – ISSN 1407–4030. – Nr. 32 (2010., 26. augusts), 9. lpp.

Partiju atbalsts izglītībai 10. Saeimas vēlēšanu gaidās / Edgars Kramiņš // Izglītība un Kultūra / galv. red.: Violeta Brenčeva. – ISSN 1407–4030. – Nr. 32 (2010., 26. augusts), 9. lpp.

Radošums kā „Citas izglītības sistēmas garants” / Edgars Kramiņš // Izglītība un Kultūra / galv. red.: Violeta Brenčeva. – ISSN 1407–4030. – Nr. 28 (2010., 29. jūlijs), 9. lpp.

Etniskā kultūra kā „Citas izglītības sistēmas garants” / Edgars Kramiņš // Izglītība un Kultūra / galv. red.: Violeta Brenčeva. – ISSN 1407–4030. – Nr. 24 (2010., 17. jūnijs), 9. lpp.

Cita izglītība – cita apziņa / Edgars Kramiņš // Izglītība un Kultūra / galv. red.: Violeta Brenčeva. – ISSN 1407–4030. – Nr. 13 (2010., 1. aprīlis), 2. lpp., Nr. 21 (2010., 27. maijs), 9. lpp.

Cita izglītība – cita apziņa / Edgars Kramiņš // Latvijas cilvēks izglītības telpā un laikā / sast.: Edgars Kramiņš. – Rīga: Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība, 2010. lpp. – www.lnss.lv.

Izglītības sistēmas kvalitāte Latvijas valsts attīstībai / Edgars Kramiņš // Izglītība un audzināšana Latvijas sabiedrībai / sast.: Edgars Kramiņš. – Rīga: Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība, 2010. – 12. – 42. lpp. – ISBN 9984 –9780 –0 –X.

2009.

Izglītības sistēmas kvalitāte Latvijas valsts attīstībai / Edgars Kramiņš // Izglītība un Kultūra / galv. red.: Violeta Brenčeva. – ISSN 1407–4030. – Nr. 17 (2009., 30. aprīlis), 12. – 13. lpp., Nr. 18 (2009., 7. maijs), 12. – 13. lpp., Nr. 19 (2009., 14. maijs), 12. – 13. lpp., Nr. 20 (2009., 21. maijs), 12. – 13. lpp.

Atklāta vēstule Neatkarīgās Rīta avīzes redakcijai, Latvijas pedagogiem un sabiedrībai / Edgars Kramiņš // Neatkarīgā Rīta avīze / galv. red.: Anita Daukšte. – ISSN 1407–3463. – Nr. 85 (2009., 11. aprīlis), 3. lpp.

Gatavojamies Skolotāju kongresam / Edgars Kramiņš // Neatkarīgā Rīta avīze / galv. red.: Anita Šmite. – ISSN 1407–1045. – Nr. 74 (2009., 2.), 47. – 50. lpp.

2007.

Tēlainās izpratnes pilnveidošanās iespējas mākslas priekšmetu apguvē / Edgars Kramiņš, Baiba Talce // L.Vigotska ideju pētījumi: pārsniedzot robežas. – Prāga: EECERA, 2007.

2006.

Spriedzes cēloņi un tās vadība grāmatveža darbā / Edgars Kramiņš // Revīzija, Nodokļi un Grāmatvedība 2006 / redkol.: Grigorija Gudkins.. [u.c.]. – Rīga: RMS Forum, 2006. – 117. – 146. lpp. – ISBN 9984 –9820 –6 –8.

Spriedze grāmatvežu darbā – dabiska reakcija vai promblēma? // Bilance / galv. red.: Ināra Zēberga. – ISSN 1407 – 5709.- Nr. 18 (9. 2006.), 24. – 27.lpp., att.

2005.

Runas prasme saziņā: monogrāfija /, Rīga: BA Turība, 2005. – 688.lpp., att., tab. – ISBN 9984-766-61-6.

Ausma Borska // Diena / galv. red.: Sarmīte Ēlerte. – ISSN 1407–1290. – Nr. 10 (2005., 13. janvāris), 11. lpp.

Studenta un docētāja komunikatīvā sadarbība studiju procesā / Edgars Kramiņš // Sociālo zinātņu attīstības tendences Eiropas Savienības paplašināšanās kontekstā: no vīzijām uz realitāti / redkol.: Jānis Vētra.. [u.c.]. – Rīga: RSU, 2005. – 184. – 194. lpp., att., tab. – ISBN 9984-550–67–2.

2004.

Studentu runas prasmju pilnveidošanās saziņas procesā: promocijas darba kopsavilkums. – Rīga: Latvijas Universitāte, 2004. – 60 lpp., att., tab.

Neverbālās saziņas aspekti komunikatīvās kompetences apguvei augstskolā / Starptautiskās konferences “Valoda starpkultūru komunikācijā” rakstu krājums / Ventspils: Ventspils Augstskola, 2004.- ISBN 9984-648-62-1.

The development of communicative skills and abilities in the higher educational institutions as a competent of professional preparation / CD International conference “European added value in teacher education: The role of teacher as promoters of basic skills acquisition and facilitators of learning” / Tartu: Association for Teacher Education in Europe; University of Tartu, 2004. – 106. – 112. p., fig., tab. – ISBN 9985–4–0415–7.

Studentu komunikatīvās kompetences veidošanās runas apguves procesā: promocijas darbs /, Rīga: Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, 2004.- 294.lpp., att., diagr., tab.- ISBN 9984-770-13-3.

2003.

Komunikatīvā kompetence – runas stilu apguve // Skolotājs / galv. red.: Anita Šmite.- ISSN 1407-1045.- Nr.3 (2003.), 17.- 27.lpp., diagr., shēm., tab.

Development Speaking Style in the of teachers` Professional Competence Development Speaking Style in the of teachers` Professional Competence / International conference “Changing education in a changing society: Teachers, Students and Pupils in a learning Society” / Rīga: Association for Teacher Education in Europe; LU PPI

2002.

Nogriezti ceriņi vāzē // Aleksandra Čaka gadagrāmata- rakstu krājums / sast.: A.Konste.- Rīga: Izdevniecība “Pils”, 2002.g.- 134 – 149 lpp., att.- ISBN 9984-9570-2-017.

2001.

Komunikatīvās kompetences veidošanās retorikas apguves procesā / Rīga: Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūts

Komunikatīvās kompetences veidošanās runas apguves procesā kā konfliktu novēršanas līdzeklis // Starptautiskās konferences “Konflikta teorija un prakse multikulturālā sabiedrībā” rakstu krājums / Rīga: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola

Komunikatīvo prasmju un iemaņu attīstīšana augstskolu mācību programmās kā nākamo speciālistu profesionālās kompetences veidošanās nosacījums// Starptautiskās konferences “Ekonomisko un sociālo attiecību transformācija” rakstu krājums / Rīga: BA Turība

2000.

Runas un vokālā pedagoga komunikatīvās kompetences veidošanās iespējas runas un vokālās metodikas kursā / Rīga: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola

1999.

Latvijas mūzikas vēsture un tradīcijas: mācību līdzeklis / Rīga: Kultūrizglītības un mākslas centrs “Kāpnes”, 1999.- 237 lpp., il, notis. ISBN 9984 – 978 – 00 – 1.

Cilvēka fizioloģisko procesu izpratne- svarīgs vokālā pedagoga meistarības priekšnosacījums / Rīga: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola

1996.

Aleksandras Streļņikovas elpošanas vingrošana un tās nozīme balss tehnikas pilnveidošanas un attīstīšanas procesā / Rīga: Muzikālo teātru aktieru skola

  1. Pedagoģiskā darbība

Sastādītās un aprobētās mācību programmas

2006

Pirmā līmeņa profesionālās izglītības studiju programma „Sabiedrības pārvaldes speciālists” Grāmatvedības un finansu koledža

100 k.p.

1997.

Bibliotēkas darbinieku profesionālā mācību programma (pamatlīmenis) Latvijas Pašvaldību mācību centrs

120 st.

Dzimtsarakstu darbinieku profesionālā mācību programma (pamatlīmenis) Latvijas Pašvaldību mācību centrs

120 st.

1996.

Kultūras darba organizatoru profesionālā mācību programma (pamatlīmenis) Latvijas Pašvaldību mācību centrs

120 st.

Kultūras darba organizatoru profesionālā mācību programma (specializācija) Latvijas Pašvaldību mācību centrs

120 st.

Sastādītie un aprobētie studiju kursi un mācību priekšmeti

2008

Zinātniski pētnieciskā darba pamati Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola

Verbālā un neverbālā saziņa Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola

Biznesa ētika Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola

Uzvedības etiķete Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola

2007

Retorika Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola

Retorika un publiskās runa Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola

2006.

Mūzika un klusums komunikācijā Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola

Grāmatveža profesionālā ētika un estētika Grāmatvedības un finansu koledža

Personāla vadība Grāmatvedības un finansu koledža

Saskarsmes psiholoģija un lietišķā komunikācija Grāmatvedības un finansu koledža

Publiskās pārvaldes ētika Grāmatvedības un finansu koledža

Starpkultūru komunikācijas aspekti vadības praksē Grāmatvedības un finansu koledža

Personīgās izaugsmes – komunikācijas treniņš Grāmatvedības un finansu koledža

2005.

Komunikācija un runas kultūra Biznesa augstskola Turība

Runas kultūra Latvijas Universitāte

Runa radio un televīzijā Latvijas Universitāte

Komunikācijas treniņi Latvijas Universitāte

2004.

Uzstāšanās prasmes prezentācijā Latvijas Universitāte

Runas prasmes saziņā Latvijas Universitāte

Ievads studijās un specialitātē Rīgas Stradiņa universitāte

Runas kultūra Biznesa augstskola Turība

Verbālā un neverbālā saziņa Biznesa augstskola Turība

Audiovizuālās tehnoloģijas Biznesa augstskola Turība

Mūzikas komunikācija Biznesa augstskola Turība

Aktieru meistarība Biznesa augstskola Turība

Pētnieciskā procesa metodoloģija Rīgas Stradiņa universitāte

2003.

Pedagoģiskā retorika Latvijas Universitāte; Pedagoģijas un psiholoģijas institūts

Starptautiskā komunikācija un biznesa ētika Rīgas Stradiņa universitāte

Skolvadība Latvijas Pašvaldību savienības Konsultatīvais centrs

2002.

Runas un kustību kultūra Restorānu servisa skola

Audzināšanas teorija un prakse pedagoģiskajā darbībā Latvijas Pašvaldību savienības Konsultatīvais centrs

Komunikatīvās kompetences pilnveidošanās iespējas runas procesā Latvijas Krājbankas mācību centrs

2001.

Neverbālās komunikācijas izpētes procesi Starptautiskais Praktiskās psiholoģijas institūts

Pētniecības darba metodes un organizācija Biznesa augstskola Turība

Lietišķā komunikācija un sabiedriskās attiecības Biznesa augstskola Turība

Komunikāciju stratēģija un prezentācija Biznesa augstskola Turība

Interešu izglītības attīstības tendences un aktualitātes Latvijas Pašvaldību savienības Konsultatīvais centrs

2000.

Sievietes kā līderi un viņu komunikācija Sieviešu tiesību institūts

Komunikatīvā kontaktoloģija Latvijas Policijas akadēmija

Teātra vēsture Muzikālo teātru aktieru skola

Publiskā runa un tās priekšnosacījumi Latvijas Pašvaldību savienības Konsultatīvais centrs

Profesionālā saskarsmes prasme Biznesa augstskola Turība

Tiesu runa Biznesa augstskola Turība

Verbālā tēla izpētes metodes Starptautiskais Praktiskās psiholoģijas institūts

1999.

Juridiskie un finansiālie priekšnosacījumi līgumdarījumu slēgšanai kultūras procesos Latvijas Pašvaldību savienības Konsultatīvais centrs

Grima tehnika Muzikālo teātru aktieru skola

Retorika Biznesa augstskola Turība

1998.

Skatuves runa Muzikālo teātru aktieru skola

Režisora darbs tautas svētku un sarīkojumu organizēšanā Muzikālo teātru aktieru skola

1997.

Latvijas kultūras vēsture Muzikālo teātru aktieru skola

Latvijas mūzikas kultūras vēsture Muzikālo teātru aktieru skola

1996.

Scenārija veidošanas pamati Latvijas Pašvaldību mācību centrs

Kultūrpolitikas veidošanās nosacījumi Dānijas Starpkultūru vadības institūts

1995.

Diplomātiskais protokols Nīderlandes ROI institūts

Latviešu gadskārtas un tradīcijas Latvijas Pašvaldību mācību centrs

Skatuves kustība Muzikālo teātru aktieru skola

1993.

Balss aparāta pilnveidošana Muzikālo teātru aktieru skola

1992.

Aktiermeistarības pamatprincipi Muzikālo teātru aktieru skola

Ritmika Muzikālo teātru aktieru skola

Radio pārraides „Būt latvietim” vadīšana raidstacijā „Merkurs”

2013.

Augstākās izglītības sistēma un augstākās izglītības kvalitāte Latvijā

Raidījuma viesi: Dr. paed. Laimrota Kriumane un students Mārtiņš Krusts

12.augusts

Vai tiešām esam tauta, kas dzied?

Raidījuma viesi: dziedātājas Māra Upmane – Holšteine, Sandra Kaņepe, Ieva Pauliņa, Kristīne Timermane un Laura Teivāne

8.jūlijs

Vardarbība ģimenē, skolā un Latvijas sabiedrībā kopumā.

Raidījuma viesis: Dr. paed. Ausma Špona

10.jūnijs

Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības devums Latvijas sabiedrībai.

Raidījuma viesi: Mag. art. Dace Blūma un Māra Dzērve

13.maijs

Patriotiskā audzināšana ģimenē, skolā un Latvijas sabiedrībā kopumā.

Raidījuma viesis: Dr. paed. Ausma Špona

8.aprīlis

Politiskās vides nozīme pilsoņu audzināšanā.

Raidījuma viesis: Dr. oec. Ivars Brīvers

11.marts

Latvisko tradīciju, tēlu un simbolu caurausta mācību saturs.

Raidījuma viesis: mākslas vēsturniece Solvita Lodiņa

11.februāris

Izglītība kā kultūras sastāvdaļa.

Raidījuma viesis: mākslas vēsturniece Ingrīda Burāne

14.janvāris


  1. Mākslinieciski radošā darbība

Literārie dramatizējumi:

Muzikālo teātru aktieru skolā

1997.

Teatralizēts uzvedums “Rotaļas ar velnu”

1995.

Dziesmu un deju uzvedums “No Meteņiem līdz Ziemassvētkiem”

Rīgas Muzikāli poētiskajā teātrī

1989.

Muzikāla pasaka “Princese un Puķu Pūķis”

1988.

Teatralizēts uzvedums “Staburadzes pārnākšana”

1987.

Teatralizēts uzvedums “Atzīšanās”

Režisoriskie inscenējumi

Muzikālo teātru aktieru skolā

Teatralizēts uzvedums “Rotaļas ar velnu”

1997. g. 26. martā

Bomaršē un V.A.Mocarta “Figaro kāzu” kompozīcija

1997. g. 26. martā

Dziesmu un deju uzvedums “No Meteņiem līdz Ziemassvētkiem”

1995. g. 11. oktobrī

Ziemassvētku koncerts “Katru gad` no jauna”

1993. g. 15. decembrī

Muzikāla spēle “Pasaules tautu dziesmas un rotaļas”

1993. g. 6. oktobrī

Teatralizēts koncerts “Nāc, un paskaties tu arī!”

1993. g. 9. maijs

Rīgas Muzikāli poētiskajā teātrī

R. Strautmane “Nesakarīgu lietu sakarības…”

1991. g. 3. martā

M. Šneidere “Ielūgums Veimāras galmā”

1990. gada 28. februārī

A. Zapere “Dzied ziemas vidū Cīrulīši”

1989. gada 21. decembrī

V. Kalniņš, I. Kalniņš “Princese un Puķu Pūķis”

1989. gada 19. novembrī

E. Kramiņš “Staburadzes pārnākšana”

1988.g. 6. novembrī

A. Čaks “Atzīšanās”

1988. g. 29. janvārī

Latvijas Nacionālajā operā

Dž. Verdi “Traviata”

1988. g. 30. decembrī

Koncerts “Teātrī ienāk jaunie”

1989. g. 28. janvārī

A. Boito “Mefistofelis”

1989. g. 22. februārī

Atveidotās lomas

Rīgas Muzikāli poētiskajā teātrī

Dieviņš V. Belševicas “Zem zilās debesu bļodas”

1994. gada 15. aprīlī

Jaunais dzejnieks D. Aperānes, V. Rūmnieka “Zaļā zvaigzne”

1992.g. 1. oktobrī

Ādolfs Alunāns K. Pamšes “Tavas debesis”

1992.g. 31. martā

Dzejnieks J. Poruka, E. Dārziņa “Atlidoja balta dvēselīte”

1992.g. 20. februārī

Velns A. Auziņa, V. Aivara “Labulis un Čabulis”

1991.g. 29. jūnijā

2.kungs R. Strautmanes “Nesakarīgu lietu sakarības…”

1991. g. 5. martā

Kārlis A. Zaperes “Dzied ziemas vidū Cīrulīši”

1990. gada 5. decembrī

Pasaku teicējs V. Kalniņa, I. Kalniņa “Princese un Puķu Pūķis”

1990. gada 14. maijā

Cerība K. Pamšes “Rakstis sniegā”

1990.g. 4. aprīlī

Autors E. Kramiņa “Staburadzes pārnākšana”

1988.g. 11. novembrī

Dzejnieks, dziedātājs un liktenis A. Čaka “Atzīšanās”

1988. g. 29. janvārī

Citur

Kristapels A. Brigaderes “Anneles bērnība” Rīgas radio teātrī

1980. g.

Purviņiene Z. Ērgles “Uno un trīs musketieri” Skolotāju nama teātrī

1980. g.

Plaska A. Brigaderes “Maija un Paija”

1976. g.

Sīkstuļa kalpone A. Brigaderes “Sprīdītis”

1974. g. maijs

Muzikālās kompozīcijas

1985.

Dziesma “Dzīvē kā sapnī” (L. Brieža vārdi)

1982.

Dziesma “Dzīvē rodiet draugu” (I. Ziedoņa vārdi)

1982.

Dziesma “Kad bērni apkārt” (I. Ziedoņa vārdi)

1981.

Dziesma “Liepu laipa” (Ā. Elksnes vārdi)

1980.

Dziesma “Vakars stāv aiz durvīm” (B. Talces vārdi)

Piedalīšanās koncertos, konkursos, skatēs un festivālos

2012.

Televīzijas šova „O kartes skatuve” žūrija Rīgā, Latvijas Neatkarīgā televīzija

2009.

Latvijas skolu Skatuves runas konkursa un Literāro uzvedumu konkursa fināls Rīgā, Rīgas skolēnu pilī

2008.

Latvijas skolu Skatuves runas konkursa un Literāro uzvedumu konkursa fināls Rīgā, Rīgas skolēnu pilī

2007.

Latvijas skolu Skatuves runas konkursa un Literāro uzvedumu konkursa fināls Rīgā, Rīgas skolēnu pilī

2004.

Vokālās mūzikas vakars “Atspulgi” dziedātājas un vokālās pedagoģes I. Donavas piemiņai Rīgā, Latviešu biedrības namā

2001.

2. Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivāls Valmierā, Valmieras teātrī

2000.

Trešie Latviešu mūzikas svētki Madonā

Solo koncerts Rīgā, Latviešu biedrības namā

Senās mūzikas festivāls Valmierā

1999.

Otrais bērnu vokālistu konkurss “Putnu bērni” Rīgā

Latvijas vokālo ansambļu un solistu konkursa fināls Rīgā

1998.

LR proklamēšanas 80.gadadienai veltītie koncerti Rīgā u.c. Latvijā

1997.

Teātra dienas koncertuzvedums “Rotaļas ar velnu” Rīgā u.c. Latvijā

1993.

Ziemassvētku koncerts “Katru gad` no jauna” Rīgā u.c. Latvijā

Koncerts “Nāc, un paskaties tu arī!” Rīgā u.c. Latvijā

Muzikālā spēle “Pasaules tautu dziesmas un rotaļas” Rīgā u.c. Latvijā

  1. Bibliogrāfija

TV:

TV3 un Kanāla 2 raidījumi „Jaunā talantu fabrika” 2013. gada jūlijs – augusts

LTV1 pašvaldību priekšvēlēšanu aģitācijas raidījumi 2013.gada 3 - 30.maijs

LTV1 priekšvēlēšanu diskusija „Izvēlies nākotni!” 2013. gada 13. maijā

LTV1 Informatīvi izklaidējošajā rīta programma „Labrīt, Latvija!” 2013. gada 9. maijā

LNT un TV Mūzikas kanāla raidījumi „O Kartes Skatuve” 2011. gada novembris – 2012. gada maijs

Raidījums „Reklāmas āķis” 2001. g. 25. novembrī.

Informatīvi sižeti „TV Panorāmā

Informatīvi sižeti „Pica TV

Radio:

Radio „Merkurs” raidījumi „Būt latvietim” 2013. gada janvāris – augusts

Latvijas radio 1 pašvaldību priekšvēlēšanu aģitācijas raidījums 2013. gada 15. maijs

Radio „Merkurs” raidījums „Gaismas pils” 2013. gada 16. aprīlis

Radio „Merkurs” raidījums „Būt latvietim” 2012. gada 17. septembris

Radio Baltcom raidījums „Утро на Балткоме” 2011. gada 27. oktobrī

Radio Deutsche Welle English Service programma „Inside Europe” 2011.gada 11. jūnijs

Radio Baltcom raidījums „Утро на Балткоме” 2011. gada 19. maijs

Latvijas Radio 1  raidījums „Monopola viesis” 2010. gada 22. decembris

Latvijas radio 1 programma „Pustdienas” 2009. gada 27. aprīlis

Radio "Baltkom" programma „Razvorot” 2009. gada 9. februāris

Raidījums „Teātra skola- sapnis un īstenība” 1997. gada 3. janvārs.

Raidījums „Dziesmas komponistam R. Kalsonam dzimšanas dienā” 1996. gada 25. decembris.

Raidījums „Rings” 1994. gada 17. maijs.

Raidījums „Pusnakts sarunas” 1994. gada 23. februāris.

Raidījums D. Aperānes dziesmas izrādei „Zaļā zvaigzne” 2012. gada novembris; 1993. gada maijs.

Prese:

Žurnāls “Audzinātājs” “Satikšanā mūzikā” (08.2012.)

Laikraksts “Latvijas avīze” “Grib jaunu izglītības sistēmu” (06.04.2010.)

Laikraksts “Izglītība un Kultūra” “Latvijas cilvēks izglītības laikā un telpā” (08.04.2010.)

Laikraksts “Izglītība un Kultūra” “Skolotāju kongresa valde jūnija sākumā rīkos protestu” (21.05.2009.)

Laikraksts “Izglītība un Kultūra” “Koķe skeptiska par sadarbības iespējām ar Skolotāju kongresu” (14.05.2009.)

Laikraksts “Izglītība un Kultūra” “Skolotāji aicina ieklausīties un uzturēt dialogu” (07.05.2009.)

Laikraksts “Latvijas avīze” “Spēks vai brūkošs nam?” (30.04.2009.)

Laikraksts “Izglītība un Kultūra” “Gatavojas Skolotāju kongresam” (19.02.2009.)

Laikraksts “Latvijas avīze” “Skolotājiem jānāk kopā” (06.02.2009.)

Laikraksts “Izglītība un Kultūra” “Ja man tas izdosies, varbūt būšu izdarījis kaut ko labu” (22.01.2009.)

Laikraksts “Neatkarīgā Rīta avīze” “Skolotāji apvienojas, lai audzinātu labāku sabiedrību” (12.01.2009.)

Laikraksts “Literatūra un Māksla Latvijā” “Atkal Madonā” (31.08.2000.)

Laikraksts “Rīgas Balss” “Jūrmalā jāsakārto kultūrizglītība” (09.09.1999.)

Laikraksts “Neatkarīgā Cīņa” “Dažas privātskolas darbojas nelikumīgi” (27.12.1997.)

Laikraksts “Rīgas Balss” “It kā nav, bet tomēr ir” (26.02.1997.)

Laikraksts “Izglītība un kultūra” “Uz gada sliekšņa stāvot” (04.01.1996.)

Laikraksts “Banga” “Dundagas estrādi mēs mierīgi varam piedziedāt!” (05 08.1995.)

Žurnāls “Skola un ģimene” “Latvietis raud klusi” (09.1994.)

Laikraksts “Zeme” “Piecgadīgo skolnieku eksāmenu laiks” (10.05.1994.)

Laikraksts “Mācies” “Mācies ... un varbūt tieši Muzikālo teātru aktieru skolā” (29.04.1994.)

Laikraksts “Nakts” “Viens pilnīgs teātris jeb…” (10.03.1994.)

Laikraksts “Zeme” “Edgara Kramiņa Zaļā zvaigzne” (01.03.1994.)

Laikraksts “Labrīt” “Operete vai dzejas teātris.” (02.02.1994.)

Laikraksts “Tev” “Piecgadīgi skolnieki un Puķu Pūķis” (06.09.1993.)

Enciklopēdija:

Teātris un kino biogrāfijās: 2. sēj. (K – Ņ) / galv. red. M. Niedra. – Rīga: apgāds “Preses nams”, 2002. – 464 lpp., il. – ISBN 9984–9570–0–4.

Rīgas Muzikāli poētiskais teātris / sast. R. Strautmane. – Talsi: RRA “LITA”, 1991. – 40 lpp., il.

Internets:

www.kramins.lv

www.lnss.lv

ww.vocalacademia.lv

www.gribudziedat.lv/?body=162&body-view=news

www.ltds.lv/lv

www.google.lv

/E. Kramiņš/


2015. gada 9. jūlijā.