image_88.jpg
LatvianRussian (CIS)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

PUBLIKĀCIJAS

Zinātniskā darbība - Zinātniskā darbība

Aleksandras Streļņikovas elpošanas vingrošana un tās nozīme balss tehnikas pilnveidošanas un attīstīšanas procesā/ Rīga: Muzikālo teātru aktieru skola, 1996./

Cilvēka fizioloģisko procesu izpratne- svarīgs vokālā pedagoga meistarības priekšnosacījums/ Rīga: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 1999./

Latvijas mūzikas vēsture un tradīcijas: mācību līdzeklis/ Rīga: Kultūrizglītības un mākslas centrs “Kāpnes”, 1999.- 237 lpp., il, notis. ISBN 9984 – 978 – 00 – 1.

Runas un vokālā pedagoga komunikatīvās kompetences veidošanās iespējas runas un vokālās metodikas kursā/ Rīga: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 2000.

Komunikatīvo prasmju un iemaņu attīstīšana augstskolu mācību programmās kā nākamo speciālistu profesionālās kompetences veidošanās nosacījums// Starptautiskās konferences “Ekonomisko un sociālo attiecību transformācija” rakstu krājums/ Rīga: BA Turība, 2001.

Komunikatīvās kompetences veidošanās runas apguves procesā kā konfliktu novēršanas līdzeklis// Starptautiskās konferences “Konflikta teorija un prakse multikulturālā sabiedrībā” rakstu krājums/ Rīga: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 2001.

Komunikatīvās kompetences veidošanās retorikas apguves procesā/ Rīga: Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, 2001.

Nogriezti ceriņi vāzē// Aleksandra Čaka gadagrāmata– rakstu krājums/ sast.: A.Konste.- Rīga: Izdevniecība “Pils”, 2002.g.- 134 – 149 lpp., att.- ISBN 9984-9570-2-017.

Development Speaking Style in the of teachers` Professional Competence Development Speaking Style in the of teachers` Professional Competence/ International conference “Changing education in a changing society: Teachers, Students and Pupils in a learning Society”/ Rīga: Association for Teacher Education in Europe; LU PPI, 2003.

Komunikatīvā kompetence – runas stilu apguve// Skolotājs /galv. red.: Anita Šmite.- ISSN 1407-1045.- Nr.3 (2003.), 17.- 27.lpp., diagr., shēm., tab.

Studentu komunikatīvās kompetences veidošanās runas apguves procesā: promocijas darbs/ Rīga: Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, 2004.- 294.lpp., att., diagr., tab.- ISBN 9984-770-13-3.

The development of communicative skills and abilities in the higher educational institutions as a competent of professional preparation/ CD International conference “European added value in teacher education: The role of teacher as promoters of basic skills acquisition and facilitators of learning” /Tartu: Association for Teacher Education in Europe; University of Tartu, 2004. – 106. – 112. p., fig., tab. – ISBN 9985–4–0415–7.

Neverbālās saziņas aspekti komunikatīvās kompetences apguvei augstskolā/ Starptautiskās konferences “Valoda starpkultūru komunikācijā” rakstu krājums /Ventspils: Ventspils Augstskola, 2004.- ISBN 9984-648-62-1.

Studentu runas prasmju pilnveidošanās saziņas procesā: promocijas darba kopsavilkums. – Rīga: Latvijas Universitāte, 2004. – 60 lpp., att., tab.

Studenta un docētāja komunikatīvā sadarbība studiju procesā/ Edgars Kramiņš// Sociālo zinātņu attīstības tendences Eiropas Savienības paplašināšanās kontekstā: no vīzijām uz realitāti/ redkol.: Jānis Vētra.. [u.c.]. – Rīga: RSU, 2005. – 184. – 194. lpp., att., tab. – ISBN 9984-550–67–2.

Ausma Borska// Diena/ galv. red.: Sarmīte Ēlerte. – ISSN 1407–1290.– Nr. 10 (2005., 13. janvāris), 11. lpp.

Runas prasme saziņā: monogrāfija/ Rīga: BA Turība, 2005. – 688.lpp., att., tab. – ISBN 9984-766-61-6.

Spriedze grāmatvežu darbā – dabiska reakcija vai promblēma?// Bilance/ galv. red.: Ināra Zēberga. – ISSN 1407 – 5709.- Nr. 18 (9. 2006.), 24. – 27.lpp., att.

Spriedzes cēloņi un tās vadība grāmatveža darbā/ Edgars Kramiņš// Revīzija, Nodokļi un Grāmatvedība 2006/ redkol.: Grigorija Gudkins.. [u.c.]. – Rīga: RMS Forum, 2006. – 117. – 146. lpp. – ISBN 9984 –9820 –6 –8.

Tēlainās izpratnes pilnveidošanās iespējas mākslas priekšmetu apguvē/ Edgars Kramiņš, Baiba Talce// L.Vigotska ideju pētījumi: pārsniedzot robežas/ redkol.: Grigorija Gudkins.. [u.c.]. – Prāga: EECERA, 2007. – 117. – 146. lpp. – ISBN 9984 –9820 –6 –8.

Gatavojamies Skolotāju kongresam / Edgars Kramiņš // Neatkarīgā Rīta avīze / galv. red.: Anita Šmite. – ISSN 1407–1045. – Nr. 74 (2009., 2.), 47. – 50. lpp.

Atklāta vēstule Neatkarīgās Rīta avīzes redakcijai, Latvijas pedagogiem un sabiedrībai / Edgars Kramiņš // Neatkarīgā Rīta avīze / galv. red.: Anita Daukšte. – ISSN 1407–3463. – Nr. 85 (2009., 11. aprīlis), 3. lpp.

Izglītības sistēmas kvalitāte Latvijas valsts attīstībai / Edgars Kramiņš // Izglītība un Kultūra / galv. red.: Violeta Brenčeva. – ISSN 1407–4030. – Nr. 17 (2009., 30. aprīlis), 12. – 13. lpp., Nr. 18 (2009., 7. maijs), 12. – 13. lpp., Nr. 19 (2009., 14. maijs), 12. – 13. lpp., Nr. 20 (2009., 21. maijs), 12. – 13. lpp.

Izglītības sistēmas kvalitāte Latvijas valsts attīstībai / Edgars Kramiņš // Izglītība un audzināšana Latvijas sabiedrībai / sast.: Edgars Kramiņš. – Rīga: Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība, 2010. – 12. – 42. lpp. – ISBN 9984 –9780 –0 –X.

Cita izglītība – cita apziņa / Edgars Kramiņš // Latvijas cilvēks izglītības telpā un laikā / sast.: Edgars Kramiņš. – Rīga: Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība, 2010. – 42. lpp. – www.lnss.lv

Cita izglītība – cita apziņa / Edgars Kramiņš // Izglītība un Kultūra / galv. red.: Violeta Brenčeva. – ISSN 1407–4030. – Nr. 13 (2010., 1. aprīlis), 2. lpp., Nr. 21 (2010., 27. maijs), 9. lpp.

Etniskā kultūra kā „Citas izglītības sistēmas garants” / Edgars Kramiņš // Izglītība un Kultūra / galv. red.: Violeta Brenčeva. – ISSN 1407–4030. – Nr. 24 (2010., 17. jūnijs), 9. lpp.

Radošums kā „Citas izglītības sistēmas garants” / Edgars Kramiņš // Izglītība un Kultūra / galv. red.: Violeta Brenčeva. – ISSN 1407–4030. – Nr. 28 (2010., 29. jūlijs), 9. lpp.

Partiju atbalsts izglītībai 10. Saeimas vēlēšanu gaidās / Edgars Kramiņš // Izglītība un Kultūra / galv. red.: Violeta Brenčeva. – ISSN 1407–4030. – Nr. 32 (2010., 26. augusts), 9. lpp.

Pamatnostādnes izglītības sistēmas sakārtošanai / Edgars Kramiņš // Izglītība un Kultūra / galv. red.: Violeta Brenčeva. – ISSN 1407–4030. – Nr. 32 (2010., 26. augusts), 9. lpp.

Par kultūras ministra pirmsvēlēšanu solījumiem / Edgars Kramiņš // Izglītība un Kultūra / galv. red.: Violeta Brenčeva. – ISSN 1407–4030. – Nr. 41 (2010., 28. oktobris), 9. lpp.

Par kultūras ministra pirmsvēlēšanu solījumiem / Edgars Kramiņš // Izglītība un Kultūra / galv. red.: Violeta Brenčeva. – ISSN 1407–4030. – Nr. 41 (2010., 28. oktobris), 9. lpp.

Nacionālas izglītības sistēmas kultūrfilozofiskais skatījums / Edgars Kramiņš // Uz vērtībām orientēta pasaules uzskata nozīme izglītības sistēmas veidošanai mūsdienu Latvijā / sast.: Edgars Kramiņš. – Rīga: Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība, 2011. – 42. lpp. – www.lnss.lv

Godināsim labākos skolotājus // Audzinātājs / atb. red.: Anna Rancāne. – ISSN 1691 – 6964. – Nr. 168 (1. 2011.), 36. – 38. lpp.

Nāc un piedalies! // Audzinātājs / atb. red.: Anna Rancāne. – ISSN 1691 – 6964. – Nr. 169 (1. 2012.), 34. – 40. lpp., att., tab.

Etniskā kultūra kā nacionālās izglītības garants // Audzinātājs / atb. red.: Anna Rancāne. – ISSN 1691 – 6964. – Nr. 169 (1. 2012.), 15. – 17. lpp., att., tab.

Personības jēdziena izpratne mūsdienu izglītības sistēmā // Audzinātājs / atb. red.: Anna Rancāne. – ISSN 1691 – 6964. – Nr. 170 (2. 2012.), 10. – 15. lpp., att., tab.

Erna Puknas – Traviņa: pedagoģijai atdotais mūžs // Audzinātājs / atb. red.: Anna Rancāne. – ISSN 1691 – 6964. – Nr. 172 (4. 2012.), 38. – 40. lpp., att.

Izglītība kā nacionāla bagātība // Audzinātājs / zin. red.: Edgars Kramiņš. – ISSN 1691 – 6964. – Nr. 173 (5. 2012.), 7. – 13. lpp., att., sh.

Tēlainās izpratnes pilnveidošanās mākslas priekšmetu apguvē / Edgars Kramiņš, Baiba Talce // Audzinātājs / zin. red.: Edgars Kramiņš. – ISSN 1691 – 6964. – Nr. 174 (6. 2012.), 18. – 22. lpp., att.

Tēlainās izpratnes pilnveidošanās mākslas priekšmetu apguvē / Edgars Kramiņš, Baiba Talce // Audzinātājs / zin. red.: Edgars Kramiņš. – ISSN 1691 – 6964. – Nr. 174 (6. 2012.), 18. – 22. lpp., att.

Izaicinājumi citas izglītības politikas īstenošanai // Audzinātājs / zin. red.: Edgars Kramiņš. – ISSN 1691 – 6964. – Nr. 174 (6. 2012.), 4. – 9. lpp., att., sh.