image_89.jpg
LatvianRussian (CIS)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

SEMINĀRI, KONFERENCES, KONGRESI

Zinātniskā darbība - Zinātniskā darbība
 • Latvijas kultūras ministrija, Igates pils, Latvija,1999. Latvijas- Zviedrijas kultūras administratoru konference “Reģionālās kultūras attīstība”
 • Universität Leipzig, Deutschland, 2001. Der Fachtagung fűr Lehrkräfte Lehramtsanwärter “Europa- unsere Zukunft: Bildung, Politik un gesellschaft in Letland un Deutschland- Entwicklung in Ost und West”
 • Biznesa augstskola “Turība”, Rīga, 2001. Starptautiskā konference “Ekonomisko un sociālo attiecību transformācija” /Referāts un publikācija/
 • Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Rīga, 2001. Starptautiskā konference “Konflikta teorija un prakse multikulturālā sabiedrībā” /Referāts un publikācija/
 • LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, Rīga, 2001. Konference “Laikmets un skolotāja personība”
 • Association for Teacher Education in Europe; University of Latvia, 2003. International Conference “Changing education in a changing society: Teachers, Students and Pupils in a learning Society” /Report and article/
 • Ventspils Augstskola, Ventspils, 2003. Starptautiskā konference “Valoda starpkultūru komunikācijā” /Referāts un publikācija/
 • Rīgas Stradiņa Universitāte, Rīga, 2004. Starptautiskā konference “Sociālo zinātņu attīstība Eiropas Savienības paplašināšanās kontekstā: no vīzijām uz realitāti” /Referāts un publikācija/
 • Latvijas Universitāte, Rīga, 2004. Konference “Laikmets un skolotāja personība”
 • Association for Teacher Education in Europe; University of Tartu, Estonia, 2004. International conference “European added value in teacher education: The role of teacher as promoters of basic skills acquisition and facilitators of learning The role of teacher as promoters of basic skills acquisition and facilitators of learning” /Report and article/
 • Grāmatvedības un finansu koledža, Rīga, 2006. Konference “Grāmatvedība un ekonomika teorijā un praksē”
 • Rīgas Menedžeru Skola, Rīga, 2006. 9.Starptautiskā konference “Revīzija, Nodokļi un Grāmatvedība 2006” /Referāts un publikācija/
 • EECERA, Prāga, 2007. 17.Starptautiskā konference “L.Vigotska ideju pētījumi: pārsniedzot robežas” /Referāts un publikācija/
 • Institut Gesang in der Musikpädagogik, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, 2007. Wiener gesangswissenschaftliche tagungen
 • Institut Gesang in der Musikpädagogik, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, 2008. Wiener gesangswissenschaftliche Tagungen /Referāts/
 • Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Rīga, 2008. XIII Starptautiskā kreativitātes konference “Kreatoloģija kā kreativitātes kompleksā izpēte” /Referāts/
 • Latvijas Skolotāju 14. kongress, Rīga, 2009. “Izglītība un audzināšana Latvijas sabiedrībai” /Plenārsēdes referāts/
 • Latvijas skolotāju konference, Rīga. 2010. “Latvijas cilvēks izglītības telpā un laikā” /Plenārsēdes referāts/
 • Institut Gesang in der Musikpädagogik, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, 2010., 15.Wiener gesangswissenschaftliche Tagungen „Kunstgesang – Sprung in die Karriere”
 • Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība, Rīga, 2011., Konference “Uz vērtībām orientēta pasaules uzskata nozīme izglītības sistēmas veidošanai mūsdienu Latvijā” /Plenārsēdes referāts/
 • Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Institut Gesang in der Musikpädagogik, 2011., 16.Wiener gesangswissenschaftliche tagungen „Internacionaler Tag der Stimme – Sprung in die Karriere”
 • Latvijas Universitāte, Rīga, 2011., Aleksandra Čaka 110. dzimšanas dienai veltīta zinātniska konference
 • Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība, Rīga, 2012., Konference “Pedagoga personība Latvijas sabiedrībā” /Plenārsēdes referāts, ziņojums/
 • European Voice Teachers Association (EVTA), The International Congress of Voice Teachers (Eurovox 2012), Munich, Deutschland