image_81.jpg
LatvianRussian (CIS)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Starptautiskā komunikācija un biznesa ētika

Pedagoģiskā darbība - Pedagoģiskā darbība

Studiju kurss

Starptautiskā komunikācija un biznesa ētika

Kursa mērķis:

nodrošināt topošajiem biznesa un ekonomikas vadības menedžeriem izpratnes veidošanos par komunikatīvās kompetences kategorijām un ētiskajiem principiem, sekmējot zināšanu, prasmju un patstāvīgā darba iemaņu nozīmes apzināšanos cilvēku savstarpējo attieksmju un sociālo prasmju apguvei profesionālajā saziņas un biznesa ētikas jomā. 

 

Kursa saturs: 

 

1. nodarbība (lekcija)

Ievads studiju kursā.

Komunikatīvās kontaktoloģijas un starpkultūru saziņas struktūras izpratne.

2. nodarbība (lekcija)

Saskarsmes partneru personības struktūra un psihes procesi.

3. nodarbība (seminārs)

Saskarsmes partneru personības tipoloģija un individuālpsiholoģiskās īpašības, stāvokļi un atšķirības.

4. nodarbība (lekcija)

Saskarsmes partneru kultūru daudzpusība saziņā.

5. nodarbība (lekcija)

Saskarsmes partneru kultūru atšķirību izpausmes saziņā.

6. nodarbība (seminārs)

Sociālie procesi un sekmīga starppersonu saziņa.

7. nodarbība (lekcija)

Ētika kā praktiska filosofijas nozare, tās normas un izpausmes saziņā.

8. nodarbība (lekcija)

Tikumība un profesionālā ētika.

9. nodarbība (seminārs)

Neverbālā saziņas metodes saskarsmē.

10. nodarbība (lekcija)

Paraverbālais tēls saziņā un runa kā process.

11 nodarbība (seminārs)

Verbālais, paraverbālais un neverbālais tēls saziņā - 3 minūšu gara publiska uzstāšanās konkrētā saziņas situācijā kādā no runas pamatstiliem saistībā ar studiju procesu RSU, izvirzot konkrētu uzdevumu informēt, izskaidrot, atgādināt, aicināt, aģitēt, aizstāvēt, pierādīt u.tml.

12. nodarbība (seminārs)

Simulācijas spēle “komunikatīvi kļūstošs”.

Kursa programma un apguves prasības Rīgas Stradiņu universitātē.