default.jpg

KULTOROLOĢIJA

Pedagoģiskā darbība - Pedagoģiskā darbība

Muzikālo teātru aktieru skolā, Sējas mūzikas un mākslu skolā, Latvijas Pašvaldību mācību centrā, Latvijas Pašvaldību savienības Konsultāciju centrā u.c. /Kopš 1995./

  • Latvijas kultūras vēsture
  • Latvijas mūzikas kultūras vēsture
  • Latviešu gadskārtas un tradīcijas
  • Kultūrpolitikas veidošanās nosacījumi